Sudjelovanje na konferenciji Equadiff 2017 u Bratislavi

Članovi projektnog tima sudjelovali su u radu konferencije Equadiff 2017 koja je održana od 24.-28.07.2017. na Građevinskom fakultetu u Bratislavi.

U sklopu konferencije naš projektni tim predstavio je rad projekta kroz dva postera.