ISTRAŽIVAČKI TIM

OSNOVNI TIM

izv. prof. dr. sc. Nermina Mujaković, dipl. ing – voditelj projekta (Odjel za matematiku Sveučilišta u Rijeci)

izv. prof. dr. sc. Nelida Črnjarić-Žic, dipl. ing. (Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci)

red. prof. dr. sc. Senka Maćešić, prof. (Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci)

dr. sc. Ivan Dražić, prof. (Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci)

dr. sc. Loredana Simčić, prof. (Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci) – od 2015.

SURADNICI

red. prof. dr. sc. Igor Mezić, dipl. ing. (Center for Energy-Efficient Design, University of California, Santa Barbara, USA)