OSNOVNE INFORMACIJE

Mikropolarni fluid poseban je model fluida koji se počeo istraživati šezdesetih godina prošlog stoljeća. U tom modelu ponašanje fluida ne promatra se samo na makro razini već se u obzir uzimaju i pojave na mikrorazini. Posebnu primjenu ovaj model nalazi u opisivanju ponašanja tekućih kristala, smoga, dima ili pak bioloških tekućina kao što je kapilarna krv.

Teorija mikropolarnog fluida uglavnom se do sada razmatrala u inkompresibilnom slučaju, dok je u slučaju kompresibilnog fluida još mnogo otvorenih pitanja. Teoriju kompresibilnog mikropolarnog fluida u slučaju viskoznog i termoprovodljivog fluida razvija je voditeljica ovog projekta Nermina Mujaković u svojoj disertaciji 1998. godine. U nastavku svojeg rada Nermina Mujaković istražuje egzistenciju i jedinstvenost rješenja za opisani model u jednodimenzionalnom slučaju kao i svojstva rješenja u vidu regularnosti i
stabilizacije rješenja kako za homogene tako i za nehomogene rubne uvjete. Ostali autori kompresibilni mikropolarni fluid promatraju uglavnom u barotropnom slučaju, odnosno bez analiziranja temperaturne komponente modela.

Nelida Črnjarić-Žic i Senka Maćešić u proteklom periodu su svoj znanstveni rad usmjerile u numeričko modeliranje toka klasičnog fluida i pri tome ostvarile zapažene rezultate.

Ovim projektom napravit će se sinergija znanja Nermine Mujaković, Nelide Črnjarić – Žic i Senke Maćešić u vidu unapređivanja teorije opisanog modela mikropolarnog fluida s posebnim naglaskom na numeričku analizu modela što bi otvorilo put ka primjeni dobivenih rezultata u gospodarstvu.

Rad na projektu usmjeren je u tri pravca. Istražuju se se svojstva sferno simetričnih i cilndrično simetričnih rješenja u trodimenzionalnom slučaju u vidu analize egzistencije, jedinstvenosti, regularnosti i stabilizacije rješenja. Zatim se analizira jednodimenzionalni problem istjecanja fluida u vakuum dok je treći pravac usmjeren na istraživanje numeričkih metoda primjenjivih na ovaj model.