PREDAVANJA

  1. Dražić, I., Sferno simetrično gibanje mikropolarnoga kompresibilnoga viskoznoga fluida, Društvo matematičara i fizičara Rijeka, 02.04.2015.
  2. Dražić, I., Sferno simetrično trodimenzionalno nestacionarno gibanje mikropolarnog kompresibilnog viskoznog fluida, Seminar za diferencijalne jednadžbe i numeričku analizu – Matematički odsjek PMF-a u Zagrebu, 01.12.2014.