All posts by admin

NAGRAĐEN POSTER NA KONFERENCIJI EQUADIFF 2015

Poster Ivana Dražića i Nermine Mujaković 3-D flow of a compressible viscous micropolar fluid with cylindrical symmetry: a local existence theorem na konferenciji Equadiff 2015 koja se održala od 6.-10.07.2015. u Lyonu, Francuska dobio je treću nagradu.

Konferencija Equadiff je vodeća europska konferencija iz područja diferencijalnih jednadžbi i ove je godine okupila 552 sudionika pri čemu je održano preko 400 prezentacija u vidu predavanja i postera.

Rad “3-D flow of a compressible viscous micropolar fluid with spherical symmetry: large time behavior of the solution” prihvaćen za objavljivanje

Rad Ivana Dražića i Nermine Mujaković pod naslovom  “3-D flow of a compressible viscous micropolar fluid with spherical symmetry: large time behavior of the solution” prihvaćen je za objavljivanje u časopisu Journal of Mathematical Analysis and Applications.

Časopis Journal of Mathematical Analysis and Applications izdavačke kuće Elsevier ima impact factor 1.119 (podaci iz 2013.) i po rangu je na 33. mjestu od 302 časopisa (Q1) u kategoriji MATHEMATICS te na 65. mjestu od 251 časopisa (Q2) u kategoriji APPLIED MATHEMATICS.

Sudjelovanje na konferenciji ICDDEA 2015 u Lisabonu

Svi članovi projektnog tima sudjelovali su u radu konferencije “ICDDEA 2015 – International Conference on Differential & Difference Equations and Applications 2015” koja je održana od 18.-22.05.2015. na Vojnoj akademiji u Lisabonu.

U sklopu konferencije naš projektni tim predstavio je rad projekta kroz dva predavanja. Predavanje pod naslovom “FINITE DIFFERENCE FORMULATION FOR THE MODEL OF A COMPRESSIBLE VISCOUS AND HEAT-CONDUCTING FLUID WITH SPHERICAL SYMMETRY” održala je Nelida Črnjarić Žic, dok je Ivan Dražić održao predavanje “3-D FLOW OF A COMPRESSIBLE VISCOUS MICROPOLAR FLUID WITH SPHERICAL SYMMETRY: STABILIZATION AND REGULARITY OF THE SOLUTION.”

Rad “3-D flow of a compressible viscous micropolar fluid with spherical symmetry: a global existence theorem” prihvaćen za objavljivanje

Rad Nermine Mujaković i Ivana Dražića pod naslovom “3-D flow of a compressible viscous micropolar fluid with spherical symmetry: a global existence theorem” prihvaćen je za objavljivanje u časopisu BOUNDARY VALUE PROBLEMS.

Časopis BOUNDARY VALUE PROBLEMS izdavačke kuće SPRINGER ima impact factor 0.836 (podaci iz 2013.) i po rangu je na 69. mjestu od 302 časopisa (Q1) u kategoriji MATHEMATICS te na 106. mjestu od 251 časopisa (Q2) u kategoriji APPLIED MATHEMATICS.

Sedam radova voditeljice projekta citirano u knjizi “Global Existence and Uniqueness of Nonlinear Evolutionary Fluid Equations”

Sedam ranijih radova voditeljice projekta citirano je u knjizi Global Existence and Uniqueness of Nonlinear Evolutionary Fluid Equations čiji su autori Yuming Qin, Xin Liu i Taige Wang. Knjiga je izašla ove godine u izdanju izdavačke kuće Springer-Birkhäuser u sklopu serije Frontiers in Mathematics.

Autori spomenute radove citiraju u petom i šestom poglavlju, ističući da je sadržaj sekcije 2 poglavlja 6 baziran na idejama iz jednog od rada Nermine Mujaković te da oba poglavlja predstavljaju generalizacije njenih ranijih radova.

Obranjena disertacija Ivana Dražića

U ponedjeljak, 01.12.2014. obranjena je disertacija člana istraživačkog tima Ivana Dražića pod naslovom “Sferno simetrično trodimenzionalno nestacionarno gibanje mikropolarnog kompresibilnog viskoznog fluida” na Matematičkom odsjeku PMF-a Sveučilišta u Zagrebu.

Disertacija je napravljena pod mentorstvom voditeljice projekta prof. dr. sc. Nermine Mujaković  i prof. dr. sc. Zvonimira Tuteka sa Matematičkog odsjeka PMF-a Sveučilišta u Zagrebu, a istraživanja sadržana u disertaciji većim su djelom napravljena u sklopu ovog projekta.

Obrana disertacije održana je kao javno predavanje u sklopu Seminara za diferencijalne jednadžbe i numeričku analizu na Matematičkom odsjeku PMF-a u Zagrebu.

Objavljena dva rada

Rad Nermine Mujaković i Ivana Dražića pod naslovom 3-D flow of a compressible viscous micropolar fluid with spherical symmetry: uniqueness of a generalized solution objavljen je  u časopisu BOUNDARY VALUE PROBLEMS, a rad Nermine Mujaković i Nelide Črnjarić-Žic pod naslovom Convergent finite difference scheme for 1D flow of compressible micropolar fluid objavljen je u časopisu INTERNATIONAL JOURNAL OF NUMERICAL ANALYSIS AND MODELING.

Časopis INTERNATIONAL JOURNAL OF NUMERICAL ANALYSIS AND MODELING izdavačke kuće ISCI-INST SCIENTIFIC COMPUTING & INFORMATION ima faktor odjeka 0.673 (podaci iz 2013.) i po rangu je na 104. mjestu od 302 (Q2) u kategoriji MATHEMATICS te na 148. mjestu od 251 (Q3) u kategoriji APPLIED MATHEMATICS.

Časopis BOUNDARY VALUE PROBLEMS izdavačke kuće SPRINGER ima faktor odjeka 0.836 (podaci iz 2013.) i po rangu je na 69. mjestu od 302 (Q1) u kategoriji MATHEMATICS te na 106. mjestu od 251 (Q2) od u kategoriji APPLIED MATHEMATICS.

Rad “Convergent finite difference scheme for 1D flow of compressible micropolar fluid” prihvaćen za objavljivanje

Rad Nermine Mujaković i Nelide Črnjarić-Žic pod naslovom “Convergent finite difference scheme for 1D flow of compressible micropolar fluid” prihvaćen je za objavljivanje u časopisu INTERNATIONAL JOURNAL OF NUMERICAL ANALYSIS AND MODELING.

Časopis INTERNATIONAL JOURNAL OF NUMERICAL ANALYSIS AND MODELING izdavačke kuće ISCI-INST SCIENTIFIC COMPUTING & INFORMATION ima impact factor 0.815 (podaci iz 2012.) i po rangu je na 66. mjestu (Q1) u kategoriji MATHEMATICS te na 107. mjestu (Q2) u kategoriji APPLIED MATHEMATICS.